Nyheter

Hans erfarenheter från kriget i Syrien ger mervärde i forskningen om civila insatspersoner

Hans erfarenheter från kriget i Syrien ger mervärde i forskningen om civila insatspersoner

Wael Alkusaibati växte upp i Syrien, i en akademisk familj. Han var tidigt inställd på en forskarkarriär, men kriget kom i vägen för hans planer. Nu, flera år senare och med SFI-studier samt en masters-examen inom företagsekonomi i bagaget, har Wael påbörjat forskarstudier vid Linköpings universitet. Med Sofie Pilemalm som handledare kommer Wael att studera hur användningen av frivilliga insatspersoner i samproduktion med blåljusmyndigheter kan organiseras.

Forum Securitatis workshop 2022

Forum Securitatis workshop 2022

Forum Securitatis är en tvärvetenskaplig forskarskola inom samhällssäkerhet, trygghet och krishantering. Doktoranderna på forskarskolan hör till flera olika lärosäten, och kommer ifrån många olika forskningsområden. Därför var det mycket uppskattat när forskarskolan  nyligen anordnade en heldag för sina medlemmar, i anslutning till konferensen Framtidens skadeplats 2022.

Researchers from Security Link on the IVA 100 list

Researchers from Security Link on the IVA 100 list

Each year, the Royal Swedish Academy of Engineering Science (IVA) publishes the 100 List. The list contains selected research projects from Sweden’s universities, with significant commercial potential. For the 2021 list, the focus was on preparedness for and society’s...

En ny fältstation i noshörningsreservatet

En ny fältstation i noshörningsreservatet

Fredrik Gustafsson och Sara Svensson är nyss hemkomna från Kenya, där de arbetat med att installera ny utrustning för ett forskningsprojekt. Resan, som egentligen skulle genomförts redan för ett år sedan, har krävt noggranna reseförberedelser och extra pappersarbete....

New research project: ICT4ICT

New research project: ICT4ICT

Next-generation Information and Communication Technology (ICT) supports the Internet-of-Things (IoT), 5G-and-beyond mobile communication, and connectivity with and within cyber-physical infrastructures. New fundamental challenges emerge: increased flexibility,...

Försvaret stoppar solceller som stör radiokommunikatiom

Försvaret stoppar solceller som stör radiokommunikatiom

Solcellsanläggningar kan innehålla komponenter som orsakar elektromagnetiska störningar som fortplantar sig ut på kablarna, som börjar fungera som oavsiktliga sändarantenner. Detta kan innebära allvarliga störningar i radio- och mobilkommunikation, och är anledningen...

LiU-studenter bakom rapport om cybersäkerhet

LiU-studenter bakom rapport om cybersäkerhet

Digitaliseringen gör oss allt mer beroende av att vara uppkopplade och därmed också mer sårbara för cyberattacker. LiU-studenterna Emmy Englund och Linnéa Tullin har skrivit en omfattande rapport om cybersäkerhet i Sverige. Läs rapporten, är deras råd.