Nyheter

Hur kan utvärderingar av krishanteringsinsatser bäst genomföras och presenteras?

Hur kan utvärderingar av krishanteringsinsatser bäst genomföras och presenteras?

Aktörer inom det svenska krisberedskapssystemet genomför kontinuerliga utvärderingar av kriser och krishanteringsövningar. Målet är att lära av tidigare erfarenheter och utveckla förmågan att hantera framtida kriser.  Dock återfinns det vissa frågetecken kopplat till huruvida dessa utvärderingar faktiskt identifierar relevanta brister och bidrar med åtgärdsförslag som implementeras. Därför finns det ett behov av att undersöka och utveckla hur utvärderingar av krishanteringsinsatser bäst kan genomföras, och presenteras, för att öka deras nytta.

Fler noshörningar och tjuvjakten minskar

Fler noshörningar och tjuvjakten minskar

På World Rhino day 2023 kom nyheten att antal noshörningar ökar. I samband med detta intervjuades Security Link:s Fredrik Gustafsson och Komårdens VD Christine Karmfalk av radio P4 Östergötland. I Projekt Ngulia samarbetar flera aktörer bland annat Kenya Wildlife...

Nya exjobb på savannen

Nya exjobb på savannen

I maj åkte 12 studenter tillsammans med examinator, handledare, forskningsingenjör och projektledare till Kenya för att installera och testa teknik som de utvecklat i sina examensarbeten. Satsningen är en del av projekt Ngulias utveckling av teknik för att hjälpa...

Navguard

Navguard

NAVGUARD är ett projekt som kommer att öka Galileo PRS-systemets resiliens och robusthet, genom att utveckla mark- och symdsystem för att upptäcka och lokalisera olaglig användning av GNSS-frekvenser.

Workshop Forum Securitatis 2023

Workshop Forum Securitatis 2023

Vi upprepar förra årets succé och anordnar en workshop för doktoranderna i Forum securitatis, den 19 april 2023, dagen innan konferensen Framtidens skadeplats. Save the date!

Tidig elefantvarning med hjälp av ett nätverk av geofoner

Tidig elefantvarning med hjälp av ett nätverk av geofoner

I Afrika är konflikter mellan människor och vilda djur ett ökande problem. Stora djur, som till exempel elefanter, kan vara farliga för människor och orsaka stora skador i jordbruket. Därför har Fredrik Gustafsson, forskare inom Security Link, utvecklat ett system som kan ge bybor och lantbrukare en tidig varning när en elefantflock närmar sig. Systemet bygger på ett nätverk av geofoner, sensorer i marken, som känner vibrationerna från elefanternas steg.

Onto-DESIDE

Onto-DESIDE

Onto-DESIDE är ett EU-finansierat projekt inom cirkulär ekonomi. Det syftar till att göra fragmenterad data om produkter, material och andra resurser tillgänglig och förståelig både för människor och datorer.

6GTandem

6GTandem

Projektet 6GTandem kommer att utveckla framtida lösningar för 6G-nätverk. Två frekvensområden kommer att kombineras i ”tandem”. I kombination med ett distribuerat massiv MIMO system möjliggör detta ultra-hög täckningskapacitet och avlastning av det lägre frekvensområdet. Den nya tekniken öppnar också för bättre positionering i områden med hög aktivitet och bättre upplösning i nätverkets avkänning. Erik G. Larsson, forskare vid Linköpings universitet och ledare för Security Link:s fokusområde ”Säker och robust trådlös kommunikation”, deltar i projektet.

Smittämnen i dricksvattnet? Rätt programmerad kan den elektroniska tungan ge svaret – innan du dricker det!

Smittämnen i dricksvattnet? Rätt programmerad kan den elektroniska tungan ge svaret – innan du dricker det!

Olov Westerberg har tillsammans med sin handledare Mats Eriksson arbetat tillsammans med Tekniska Verken för att utveckla algoritmer som gör att en elektronisk tunga i real-tid kan upptäcka om dricksvattnet blivit kontaminerat med avloppsvatten. För samhällets säkerhet är det mycket viktigt att tidigt kunna upptäcka eventuella farliga ämnen eller mikroorganismer i vattnet.