Nyheter

FIRE: Far-infrared semiconductor electronics

FIRE: Far-infrared semiconductor electronics

Projektet ”far-infrared semiconductor electronics” bygger på att kombinera fördelar hos två olika halvledarteknologier för att nå en svårtillgänglig del av det elektromagnetiska spektrumet (2 – 5 THz). Forskningsledare är Jan Stake, Chalmers.

Hur kan utvärderingar av krishanteringsinsatser bäst genomföras och presenteras?

Hur kan utvärderingar av krishanteringsinsatser bäst genomföras och presenteras?

Aktörer inom det svenska krisberedskapssystemet genomför kontinuerliga utvärderingar av kriser och krishanteringsövningar. Målet är att lära av tidigare erfarenheter och utveckla förmågan att hantera framtida kriser.  Dock återfinns det vissa frågetecken kopplat till huruvida dessa utvärderingar faktiskt identifierar relevanta brister och bidrar med åtgärdsförslag som implementeras. Därför finns det ett behov av att undersöka och utveckla hur utvärderingar av krishanteringsinsatser bäst kan genomföras, och presenteras, för att öka deras nytta.

Metoder för kunskapsmodellering för vaccindata

Metoder för kunskapsmodellering för vaccindata

Det är viktigt att beslutsfattare och läkare får tillgång till högkvalitativ data om vaccinationstäckning, säkerhet och effektivitet av olika vaccin på olika virusvarianter, och biverkningar av vaccin. I detta examensarbete vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet har Elise Lång undersökt metoder för kunskapsmodellering som kan stödja integration av vaccindata från många olika källor.

Fler noshörningar och tjuvjakten minskar

Fler noshörningar och tjuvjakten minskar

På World Rhino day 2023 kom nyheten att antal noshörningar ökar. I samband med detta intervjuades Security Link:s Fredrik Gustafsson och Komårdens VD Christine Karmfalk av radio P4 Östergötland. I Projekt Ngulia samarbetar flera aktörer bland annat Kenya Wildlife...

Nya exjobb på savannen

Nya exjobb på savannen

I maj åkte 12 studenter tillsammans med examinator, handledare, forskningsingenjör och projektledare till Kenya för att installera och testa teknik som de utvecklat i sina examensarbeten. Satsningen är en del av projekt Ngulias utveckling av teknik för att hjälpa...

Navguard

Navguard

NAVGUARD är ett projekt som kommer att öka Galileo PRS-systemets resiliens och robusthet, genom att utveckla mark- och symdsystem för att upptäcka och lokalisera olaglig användning av GNSS-frekvenser.

Workshop Forum Securitatis 2023

Workshop Forum Securitatis 2023

Vi upprepar förra årets succé och anordnar en workshop för doktoranderna i Forum securitatis, den 19 april 2023, dagen innan konferensen Framtidens skadeplats. Save the date!

Tidig elefantvarning med hjälp av ett nätverk av geofoner

Tidig elefantvarning med hjälp av ett nätverk av geofoner

I Afrika är konflikter mellan människor och vilda djur ett ökande problem. Stora djur, som till exempel elefanter, kan vara farliga för människor och orsaka stora skador i jordbruket. Därför har Fredrik Gustafsson, forskare inom Security Link, utvecklat ett system som kan ge bybor och lantbrukare en tidig varning när en elefantflock närmar sig. Systemet bygger på ett nätverk av geofoner, sensorer i marken, som känner vibrationerna från elefanternas steg.

Onto-DESIDE

Onto-DESIDE

Onto-DESIDE är ett EU-finansierat projekt inom cirkulär ekonomi. Det syftar till att göra fragmenterad data om produkter, material och andra resurser tillgänglig och förståelig både för människor och datorer.