Navguard

NAVGUARD (Advanced Galileo PRS Resilience for EU Defence) är ett projekt som kommer att öka Galileo PRS-systemets resiliens och robusthet, genom att utveckla mark- och symdsystem för att upptäcka och lokalisera olaglig användning av GNSS-frekvenser. De medverkande organisationerna kommer också att ta fram ett informationshanteringssystem och ett användargränssnitt för systemet.

Galileo är ett europeiskt system för satellit-navigering, liknande det mer kända GPS. Galileo Public Regulated Service (PRS) är en krypterad navigationstjänst som är anpassat för användning inom civil säkerhet och beredskap, t. ex. blåljusmyndigheterna, samt försvar. Ett faktablad som beskriver systemet finns på MSB:s hemsida.  

Security Link:s forskare Peter Stenumguard (FOI) medverkar i NAVGUARD, som leds av det franska företaget FDC. Andra svenska partner är Ruag Space och SAAB Dynamics. Projektet har en budget på 56 miljoner euro, och finansieras bland annat av Europeiska försvarsfonden (EDF).