Styrgrupp

Föreståndare och styrgrupp

Fredrik Gustavsson, Linköpings universitet (föreståndare, ordförande)

Hans Frennberg, Totalförsvarets forskningsinstitut (vice föreståndare)

Peter Stenumgaard, Totalförsvarets forskningsinstitut

Christina Grönwall, Totalförsvarets forskningsinstitut

Anneli Ehlerding, Totalförsvarets forskningsinstitut

Panos Papadimitratos, Kungliga Tekniska högskolan

Jan Stake, Chalmers tekniska högskola

Erik G. Larsson, Linköpings universitet

Mats Eriksson, Linköpings universitet

Carl-Oscar Jonson, Linköpings universitet

Sofie Pilemalm, Linköpings universitet

Eva Blomqvist, Linköpings universitet