Organisation

Security Link är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Totalförsvarets forskningsinsttitut FOI, Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan KTH. Linköpings universitet är värd för programmet, och står också för bemanningen av programkontoret.

Security Link är ett så kallat Strategiskt forskningsområde. De strategiska forskningsområdena (SFO) är en satsning från regeringen på vissa utvalda områden och har pågått i över tio år. Det finns ytterligare två sådana vid Linköpings universitet,  ELLIIT (Excellence Center at Linköping – Lund in Information Technology) och Avancerade funktionella material (AFM).