Avancerade sensorer och detektorer

Sensorer för ökad säkerhet

Avancerade sensorer och detektorer är ett starkt forskningsområde för Security Link:s forskare från FOI, LiU och CTH. FOI och Chalmers studerar olika typer av radar och lidar-applikationer samt avancerade 3D-sensorer baserade på laser- och Thz-teknik. FOI forskar även på sensorer för explosivämnen och hälsofarliga ämnen.

Vid Linköpings universitet arbetar forskare med sensorer som kan avslöja farliga mikroorganismer i dricksvattnet, med bärbara biosensorer för att mäta hälsostatus samt med sensorer och tekniker för att mäta radioaktiv strålning.

Läs mer om forskningen inom avancerade sensorer och detektorer

Sensorer gör dricksvattnet säkrare

Sensorer gör dricksvattnet säkrare

När dricksvattnet i en kommun blivit kontaminerat med skadliga mikroorganismer kan de som dricker av vattnet bli sjuka. Det är i regel först då, efter några dagar, som kommunen upptäcker att vattnet blivit kontaminerat. Med hjälp av en sensor som kan placeras på olika platser i distributionsnätet, hoppas forskarna från Linköpings universitet, i samarbete med Tekniska verken, kunna ta fram ett system för att realtidsövervaka vattenkvaliteten.

Security Link:s forskare inom området

Mats Eriksson

Biträdande professor i tillämpad fysik
Sensor- och aktuatorsystem (SAS) Linköpings Universitet

Mats Eriksson

Biträdande professor i tillämpad fysik
Sensor- och aktuatorsystem (SAS) Linköpings Universitet

Christina Grönwall

PhD, Laborator
Sensorinformatik FOI

Christina Grönwall

PhD, Laborator
Sensorinformatik FOI

Jan Stake

Professor i Mikroteknologi och Nanovetenskap
Terahertz- och millimetervågsteknik Chalmers

Jan Stake

Professor i Mikroteknologi och Nanovetenskap
Terahertz- och millimetervågsteknik Chalmers

Anneli Ehlerding

Forskningsledare
FOI EM-vapen och Explosivämnesdetektion

Anneli Ehlerding

Forskningsledare
FOI EM-vapen och Explosivämnesdetektion