Avancerade sensorer och detektorer

Sensorer för ökad säkerhet

Avancerade sensorer och detektorer är ett starkt forskningsområde för Security Link:s forskare från FOI, LiU och CTH. FOI och Chalmers studerar olika typer av radar och lidar-applikationer samt avancerade 3D-sensorer baserade på laser- och Thz-teknik. FOI forskar även på sensorer för explosivämnen och hälsofarliga ämnen.

Vid Linköpings universitet arbetar forskare med sensorer som kan avslöja farliga mikroorganismer i dricksvattnet, med bärbara biosensorer för att mäta hälsostatus samt med sensorer och tekniker för att mäta radioaktiv strålning.

Läs mer om forskningen inom avancerade sensorer och detektorer

FIRE: Far-infrared semiconductor electronics

FIRE: Far-infrared semiconductor electronics

Projektet ”far-infrared semiconductor electronics” bygger på att kombinera fördelar hos två olika halvledarteknologier för att nå en svårtillgänglig del av det elektromagnetiska spektrumet (2 – 5 THz). Forskningsledare är Jan Stake, Chalmers.

Sensorer gör dricksvattnet säkrare

Sensorer gör dricksvattnet säkrare

När dricksvattnet i en kommun blivit kontaminerat med skadliga mikroorganismer kan de som dricker av vattnet bli sjuka. Det är i regel först då, efter några dagar, som kommunen upptäcker att vattnet blivit kontaminerat. Med hjälp av en sensor som kan placeras på olika platser i distributionsnätet, hoppas forskarna från Linköpings universitet, i samarbete med Tekniska verken, kunna ta fram ett system för att realtidsövervaka vattenkvaliteten.

Security Link:s forskare inom området

Mats Eriksson

Biträdande professor i tillämpad fysik
Sensor- och aktuatorsystem (SAS) Linköpings Universitet

Mats Eriksson

Biträdande professor i tillämpad fysik
Sensor- och aktuatorsystem (SAS) Linköpings Universitet

Christina Grönwall

PhD, Laborator
Sensorinformatik FOI

Christina Grönwall

PhD, Laborator
Sensorinformatik FOI

Jan Stake

Professor i Mikroteknologi och Nanovetenskap
Terahertz- och millimetervågsteknik Chalmers

Jan Stake

Professor i Mikroteknologi och Nanovetenskap
Terahertz- och millimetervågsteknik Chalmers

Anneli Ehlerding

Forskningsledare
FOI EM-vapen och Explosivämnesdetektion

Anneli Ehlerding

Forskningsledare
FOI EM-vapen och Explosivämnesdetektion