När dricksvattnet i en kommun blivit kontaminerat med skadliga mikroorganismer kan de som dricker av vattnet bli sjuka. Det är i regel först då, efter några dagar, som kommunen upptäcker att vattnet blivit kontaminerat. Med hjälp av en sensor som kan placeras på olika platser i distributionsnätet, hoppas forskarna från Linköpings universitet, i samarbete med Tekniska verken, kunna ta fram ett system för att realtidsövervaka vattenkvaliteten.