Sensorer gör dricksvattnet säkrare

När dricksvattnet i en kommun blivit kontaminerat med skadliga mikroorganismer kan de som dricker av vattnet bli sjuka. Det är i regel först då, efter några dagar, som kommunen upptäcker att vattnet blivit kontaminerat. Med hjälp av en sensor som kan placeras på olika platser i distributionsnätet, hoppas forskarna från Linköpings universitet, i samarbete med Tekniska verken, kunna ta fram ett system för att realtidsövervaka vattenkvaliteten.

Det händer ibland att människor blir sjuka av det kommunala dricksvattnet och det är ofta så man upptäcker att vattnet har blivit kontaminerat. Eftersom inkubationstiden typiskt är flera dagar kan många hinna insjukna innan kommunen blir varse problemet och kan slå larm samt införa åtgärder. Forskare på LiU har i ett långsiktigt samarbete med Tekniska verken i Linköping tittat på möjligheten att införa sensorer för att övervaka kvaliteten på dricksvattnet. Idag gör de flesta svenska dricksvattenleverantörer provtagning manuellt, men det görs ganska glest i både tid och rum.

Forskarna från Linköpings universitet vill istället placera ut sensorer i ett sensornätverk som täcker hela distributionsnätet för en hel kommun. Fördelen med det är att kunna övervaka hela nätet i realtid och dygnet runt. Då kan kommunen få en tidig varning vid kontamination, spåra källan till den förändrade vattenkvaliteten och även följa hur den sprider sig i distributionsnätet.

Vattenverken har redan idag realtidsövervakning av fysikaliska parametrar som tryck och flöde, men ingen vattenkvalitetssensor för distributionsnätet. LiU-sensorn kan därför vara ett utmärkt komplement till dagens system. Sensorn bygger på en elektrokemisk mätning kombinerad med algoritmer som skiljer vanliga variationer hos dricksvattnet från händelser där oönskade ämnen har tagit sig in i vattnet. LiU samarbetar inom detta område, förutom med Tekniska verken i Linköping, även med ytterligare ett tiotal vattenbolag i forskningsnätverket DRICKS, med teknikföretag och med Chalmers, KTH och FOI.