Forum securitatis

Om forskarskolan

Forum Securitatis är en tvärvetenskaplig forskarskola inom samhällssäkerhet, trygghet och krishantering, som drivs av forskningsinitiativen Security Link och CARER. Doktoranderna på forskarskolan hör till flera olika lärosäten, och kommer ifrån många olika forskningsområden.

Fördelar

Inom Forum Securitatis får doktorander bred erfarenhet av samhällssäkerhet och krishantering i realistiska situationer och ett nätverk av relevanta kontakter. Kurserna som erbjuds inom forskarskolan erbjuds och genomförs av tillhörande forskargrupper och institutioner. Varje forskarutbildning som täcker någon aspekt av samhällets säkerhet, trygghet eller krishantering kan erbjudas inom Forum Securitatis och listas på denna webbplats.

Resestipendium

Forskarskolan har ett mobilitetsprogram, som ger studenterna möjlighet att söka medel för konferensdeltagande och resekostnader i samband med utbyten med andra forskargrupper.

Ansök till Forum Securitatis!

Du kan ansöka om en plats vid Forum Securitatis om du har minst två år kvar till din doktorsexamen och dina forskarstudier rör någon aspekt av samhällets säkerhet, trygghet eller krishantering. Detta gäller alla svenska lärosäten, men det krävs dock att din handledare är beredd att bidra till forskarskolan genom att t.ex. erbjuda kurser eller arrangera aktiviteter.

Kontakta forskarskolans föreståndare Erik Prytz för mer information.

Möt våra doktorander och läs mer om deras forskningsprojekt!