Expertråd

Medlemmarna i Security Link:s expertråd representerar omfattande expertis och erfarenhet från tillämpningsområden som brottsbekämpning, räddningsinsatser eller kritisk infrastruktur, kompletterande forskningsmiljöer. De utses av styrgruppen för Security Link för en treårsperiod, och träffas en gång om året för att ge vägledning om forskningens relevans, framtida inriktning, tillämpningsscenarier och användningsexempel. 

Carin Carelind

IT-chef
Östgötatrafiken

Carin Carelind

IT-chef
Östgötatrafiken

Christian Carlsson

Utvecklingsledare
Nationellt utvecklingscenter, NUC Räddningstjänsten Storgöteborg

Christian Carlsson

Utvecklingsledare
Nationellt utvecklingscenter, NUC Räddningstjänsten Storgöteborg

Anders Fernemark

Säkerhetschef
Linköpings kommun

Anders Fernemark

Säkerhetschef
Linköpings kommun

Lena Miranda

VD
Linköping Science Park

Lena Miranda

VD
Linköping Science Park

Lynn Ranåker

Handläggare
Enheten för brand och räddning MSB

Lynn Ranåker

Handläggare
Enheten för brand och räddning MSB

Per Sundström

Nationell samordning av forskningsfrågor
Polismyndigheten

Per Sundström

Nationell samordning av forskningsfrågor
Polismyndigheten