Våra forskare

Security Links forskningsmiljö samlar forskare från alla fyra deltagande lärosäten. Flera forskare har tjänster som helt eller delvis finansieras av Security Link, medan andra deltar i programmets aktiviteter på andra sätt. Det kan till exempel vara via projekt finansierade av Security Link eller som handledare till en doktorand i vår forskarskola Forum Securitatis.

Fredrik Gustafsson

Professor i sensorinformatik
ISY Linköpings Universitet

Fredrik Gustafsson

Professor i sensorinformatik
ISY Linköpings Universitet

Hans Frennberg

Research Director
FOI

Hans Frennberg

Research Director
FOI

Sofie Pilemalm

Professor i informatik
Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Linköpings universitet

Sofie Pilemalm

Professor i informatik
Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Linköpings universitet

Panagiotis Papadimitratos

Professor
Networked Systems Security (NSS) KTH

Panagiotis Papadimitratos

Professor
Networked Systems Security (NSS) KTH

Erik G. Larsson

Professor
Institutionen för systemteknik (ISY) Linköpings universitet

Erik G. Larsson

Professor
Institutionen för systemteknik (ISY) Linköpings universitet

Christina Grönwall

PhD, Laborator
Sensorinformatik FOI

Christina Grönwall

PhD, Laborator
Sensorinformatik FOI

Jan Stake

Professor i Mikroteknologi och Nanovetenskap
Terahertz- och millimetervågsteknik Chalmers

Jan Stake

Professor i Mikroteknologi och Nanovetenskap
Terahertz- och millimetervågsteknik Chalmers

Eva Blomqvist

Biträdande professor
Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet

Eva Blomqvist

Biträdande professor
Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet

Peter Stenumgaard

PhD, Forskningschef
Robust telekommunikation FOI

Peter Stenumgaard

PhD, Forskningschef
Robust telekommunikation FOI

Anneli Ehlerding

Forskningsledare
FOI EM-vapen och Explosivämnesdetektion

Anneli Ehlerding

Forskningsledare
FOI EM-vapen och Explosivämnesdetektion

Carl-Oscar Jonson

Biträdande professor i experimentell katastrofmedicin
KMC Linköpings Universitet

Carl-Oscar Jonson

Biträdande professor i experimentell katastrofmedicin
KMC Linköpings Universitet

Erik Prytz

Biträdande professor
Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet

Erik Prytz

Biträdande professor
Institutionen för datavetenskap (IDA) Linköpings universitet

Mats Eriksson

Biträdande professor i tillämpad fysik
Sensor- och aktuatorsystem (SAS) Linköpings Universitet

Mats Eriksson

Biträdande professor i tillämpad fysik
Sensor- och aktuatorsystem (SAS) Linköpings Universitet