FIRE: Far-infrared semiconductor electronics

Projektet ”far-infrared semiconductor electronics” bygger på att kombinera fördelar hos två olika halvledarteknologier för att nå en svårtillgänglig del av det elektromagnetiska spektrumet (2 – 5 THz). Forskningsledare är Jan Stake, professor i Terahertzelektronik vid MC2 på Chalmers. Projektet tilldelades det mycket prestigefyllda ERC advanced grant år 2024.

Målet för projektet FIRE är att bygga en superkänslig radiomottagare för 4.7 THz. En sådan mottagare som skulle kunna användas för att mäta förekomsten av atomärt syre i övre delen av atmosfären. Det skulle bland annat kunna möjliggöra nya vetenskapliga rymdinstrument som kan ge oss bättre kunskap om viktiga processer i atmosfären som påverkar vårt klimat.

ERC advanced grant tilldelades 255 europeiska forskare inom alla discipliner (2024), som tillsammans fick dela på 652 miljoner euro. Forskningsanslagen syftar till att ge ledande och seniora forskare i Europa möjligheten att bedriva ambitiösa forskningsprojekt som kan leda till betydande vetenskapliga genombrott.

Läs mer om professor Jan Stake och hans forskning på Chalmers webb.