Detektion och klassificering av mikroorganismer i vatten

FOI har under ett par decennier utvecklat system för detektion av mikroorganismer i luft med laserinducerad fluorescens. Tekniken skiljer sig från många andra tekniker genom att mikroorganismernas inneboende fluorescensspektrum analyseras utan föregående bearbetning av provet. Under tre år har tekniken testats för detektion av mikroorganismer i vattenflöde med lovande resultat. Målet med detta nya projekt är att designa en sensor anpassad för kontinuerlig övervakning av dricksvatten.

Målet med projektet är att designa en sensor anpassad för kontinuerlig övervakning av dricksvatten. FOI har under ett par decennier utvecklat system för detektion av mikroorganismer i luft med laserinducerad fluorescens. Tekniken skiljer sig från många andra tekniker genom att mikroorganismernas inneboende fluorescensspektrum analyseras utan föregående bearbetning av provet. Under tre år har tekniken testats för detektion av mikroorganismer i vattenflöde med lovande resultat.

Utgångspunkten är att utnyttja dessa resultat för att designa en sensor anpassad för kontinuerlig övervakning av dricksvatten. I dagsläget finns det inga sensorer som kan upptäcka låga koncentrationer av mikroorganismer i realtid. För klassificering och/eller identifiering av enskilda mikroorganismer krävs idag någon form av förbehandling och tillsatser av reagenser, som i t.ex. flödescytometri. Vår fluorescensteknik möjliggör detektion och klassificering av enskilda partiklar och mikroorganismer utan någon förbehandling eller tillsatser av reagenser och utan fördröjning. Syftet med projektet är att utveckla tekniken så att den kan fungera i civil vattenövervakning och för totalförsvarets behov.

Projektet utförs i samarbete med Linköpings universitet som utvecklar elektroniska tungor och näsor för vattentillämpningar. De samarbetar även med den kommunala vattenproducenten Tekniska verken i Linköping som ingår i DRICKS – en samverkansplattform för dricksvattenforskning i Sverige vid Chalmers, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet, SLU och Uppsala universitet där även flera av de största vattenbolagen i Sverige är medlemmar. Vidare kommer forskarna att samtala med Fortifikationsverket för att få deras behov.

Projektet pågår 2024 och kontaktperson är Mats Eriksson, LiU.

Fotografi av en flödesmätning med Cryptosporidium. Då en partikel passerar den gröna lasern sprider den ljus till kameran (den gröna pricken mitt i bilden). Den signalen triggar en puls från en ultraviolett laser som inducerar fluorescens från Cryptosporidium (den blåa pricken). Kameraslutaren är öppen så länge att båda passagen kan fångas i en bild. (Grön och blå prick är samma partikel.)