Nya exjobb på savannen

I maj åkte 12 studenter tillsammans med examinator, handledare, forskningsingenjör och projektledare till Kenya för att installera och testa teknik som de utvecklat i sina examensarbeten. Satsningen är en del av projekt Ngulias utveckling av teknik för att hjälpa parkvakter med att bevarande-arbete och förhindra tjuvskytte i noshörningsreservatet Ngulia beläget i Tsavo West National Park i Kenya. Tre av examensarbetena är fortsättningar på tre tidigare examensarbeten 2020-2022 för att utveckla en intelligent kamera som kan klassificera olika djur (inklusive människor). De andra tre arbetena har utvecklat en akustisk skott-detektor som kan lokalisera skytten, en seismisk elefant-detektor som upptäcker elefantens fotsteg och ge en tidig varning, respektive ett ramverk för aktivitetsanalys som analyserar data från taggar på djuren.

Exjobb i Ngulia våren 2023

Elefantdetektion

Albin Westlund och Daniel Goderik
Ett system för tidig varning när elefanter närmar sig byar eller åkrar. Systemet använder sig av geosensorer som är placeras i marken. Systemet har tidigare provats i samarbete med Kolmårdens djurpark.

Skott-detektion

Timothy Cooper och David Grahn
Ett system som kan “höra” att ett skott avlossats av en tjuvjägare, uppskatta var skottet kom ifrån och skicka positionen till parkvakterna.

Intelligent kamera

Marcus Broström och Richard Gotthard
Denna viltövervakningskamera kan inte bara ta bilder och video, men också analysera bilderna och avgöra om vilket djur som syns på bilden.

360-graders kamera

Afra Farkhooy och Victoria Stråberg
En kamera som har 360-graders synfält i horizontal-planet och 180-grader i vertikalplanet, vilket gör att kameran kan se allt i omgivningen. Kameran kan fjärrstyras av en parkvakt som bl.a. kan använda VR-glasögon för att ta del av informationen från kameran.

Intelligent annoteringsverktyg

Miranda Alvenkrona och Tilda Hylander
Det intelligenta annoteringsverktyget gör det enkelt att annotera bilder, dvs rita en rektangel runt djuren som syns på bild samt ange vilket djur det rör sig om. Annoteringen är en väldigt viktig del av maskininlärningsprocessen.

Aktivitetsanalys

William Hepp och Adam Gardell
Aktivitetsanalysverktyget presenterar data från plats-taggar och rörelsesensorer som placeras i en spårsändare på djuret. Information blir tillgänglig i den android-app och dashboard som tagits fram av tidigare exjobbare (se nedan).

Exjobben kommer att finnas tillgängliga på Linköpings universitets publikationsdatabas Diva, sök på exjobbarens namn för att få fram texten.

Film från studenternas arbete i Ngulia

 

Tidigare exjobb inom projektet

Digital plattform

En android-app för parkvakterna, en webb-baserad dashboard för parkledningen och forskare samt en robust serveradministrationsdel och databas.

Uppkopplad sensor

Ett system för smarta uppkopplade sensorer med integrerad AI.

Intelligenta viltövervaknings-kameror

Underhållsfria och autonoma kameror för viltövervakning som ger real-tids-information över 4G-nätet och med hjälp av integrerad AI.

Spårsändare

En ny typ av spårsändare som fästs runt djurets hals. De möjliggör traditionell GPS-spårning men också analys av djurets aktivitet med hjälp av integrerade rörelsesensorer.

Räkna djur från rymden

Nya generationens satelitbilder gör det möjligt att räkna elefanter och andra stora djur från rymden, men det tar lång tid att söka igenom alla bilder och hitta djuren. Med hjälp av AI och data från parkvakterna kan arbetet underlättas.