Hur samarbetar människor vid en olycka?

När olyckor och allvarliga händelser inträffar gör människor olika saker tillsammans för att hjälpa de som är drabbade. De som ger hjälp kan ha väldigt olika grad av erfarenhet av att ge sådan hjälp och samtidigt behöver de hantera den svåra situation som en olycka innebär. Genom att bättre förstå hur detta samarbete går till är det möjligt att utveckla material till utbildningar för att de som ger hjälp ska kunna både ge rätt hjälp och samarbeta.

Samarbetet sker under svåra omständigheter

Människor som spontant väljer att hjälpa till vid en olycka eller allvarlig händelse möter svåra förhållanden. När något allvarligt inträffar är det människorna i den omedelbara närheten som har möjlighet att göra något. Det gör att det inte går att veta vilken tidigare kunskap och erfarenhet de har. De behöver skapa sig en förståelse för varandras kunskap och erfarenheter medan de samarbetar med att ge hjälp. Olyckor och allvarliga händelser kan också innebära att människorna i nöd behöver snabb hjälp och det kan skapa stor stress hos de som ger hjälp. Vi kan skapa bättre förutsättningar för samarbete i framtiden genom att studera hur människor som ger hjälp förstår situationen och hur de kommunicerar med andra för att dela den förståelsen.

Den första omedelbara hjälpen är viktig för samhällets motståndskraft

Omedelbara första hjälpen-insatser är viktiga för att minska risken att människor som drabbats av en olycka eller allvarlig händelse också dör av sina skador. Allmänheten kommer nästan alltid vara på plats innan en professionell respons. Med snabb och effektiv hjälp kan både skador och händelseförlopp kontrolleras innan de förvärras. Det gör den omedelbara hjälpen till en resurs som underlättar för den professionella responsen. Därför är också kunskapen om hur samarbete under den första omedelbara hjälpen viktig för att stärka det civila samhällets förmåga att uppvisa motståndskraft när olyckor och allvarliga händelser inträffar.

Forskare

Wilhelm Brodin – Doktorand vid Linköpings Universitet
Erik Prytz – Biträdande professor vid Linköpings Universitet
Carl-Oscar Jonson – Biträdande professor vid Linköpings Universitet
Sofie Pilemalm – Professor vid Linköpings Universitet