Workshop Forum Securitatis 2023

Vi upprepar förra årets succé och anordnar en workshop för doktoranderna i Forum securitatis, dagen innan konferensen Framtidens skadeplats 2023. Programmet för workshopen är ännu inte bestämt, men det blir ett liknande upplägg som 2022 med föreläsningar och studiebesök som kan vara intressanta oavsett forskningsområde. Preliminärt datum är 19 april, save the date!

Forum Securitatis är en tvärvetenskaplig forskarskola inom samhällssäkerhet, trygghet och krishantering, som drivs av forskningsinitiativen Security Link och CARER – Center for Advanced Research in Emergency Response. Doktoranderna på forskarskolan hör till flera olika lärosäten, och kommer ifrån många olika forskningsområden. Det var det mycket uppskattat när forskarskolan 2022 anordnade en heldags-workshop för sina medlemmar, i anslutning till konferensen Framtidens skadeplats. Upplägget blir därför liknande för 2023. Preliminärt datum är 19 april, dagen innan Framtidens skadeplats 2023.

Förslag på tema för föreläsningar, studiebesök eller till exempel grupparbeten kan skickas till Forum Securitatis föreståndare Erik Prytz.