Uppkopplade kor på Tinnerö

Realtids-bevakade kor

Fribetande kor är kanske inte direkt en samhällsfara, men många människor undviker helst närkontakt. I det populära eklandskapet Tinnerö i Linköpings utkanter samsas många besökare med ett par hundra frigående kor, som fördelas mellan ett trettiotal olika hagar. Korna bidrar till att bevara naturbeteslandskapet. Detta är så pass viktigt för biologiskt mångfald att när WWF publicerade sin köttlista hösten 2021 så var just kött från frigående kor, tillsammans med vilt, det enda köttet som fick grönt ljus.

Linköpings kommunen har via Agtech 2030 fått ett uppdrag att förse ett antal av korna med uppkopplade positioneringssystem. Systemet ska kunna upplysa besökarna på en karta vilka hagar som det för dagen är kor i, och var i hagarna som flockarna befinner sig just nu. Systemet för denna realtidsövervakning är utvecklad inom ramen för Securty Link, ursprungligen för att hjälpa parkvakter i Kenya för att skydda noshörningar mot tjuvskyttar.

Var är korna just nu?