Tidiga varningar ger bättre framkomlighet för utryckningsfordon

Blåljus och sirener kan vara svårt att upptäcka i tid. Genom att ge bilister en tidig varning inne i bilen finns det mer tid att lämna fri väg på ett säkert sätt. Men vad händer om systemen inte fungerar som de ska och till exempel skickar falska varningar?

Blåljus och sirener kan vara svåra att lokalisera

Du känner säkert igen situationen: Du sitter i din bil och väntar på att rödljuset ska slå om till grönt. Plötsligt hör du det, sirenerna! Du tittar i backspegeln och försöker förgäves förstå varifrån ljudet kommer. Var är ambulansen?

Att bete sig på rätt sätt när det kommer ett utryckningsfordon är inte alltid lätt. Det kan vara svårt att upptäcka utryckningsfordonet i tid, förstå var ifrån de kommer och veta hur man bäst lämnar fri väg. Dagens varningssystem, sirener och blåljus, räcker inte till för att bilister ska hinna uppfatta utryckningsfordonet i tid. Beroende på hur omgivningen ser ut, så hörs en siren 100–200 meter bort. Det ger inte föraren tillräckligt med tid att planera och lämna fri väg på ett säkert sätt.

En tidigare varning är bättre

Forskare arbetar nu på att ta fram tidigare varningar som kan ges inne i bilen. På så sätt  finns det mer tid för föraren att regera, och det är mindre för att föraren ska bli stressad. En tidig, så kallad EVA-varning (Emergency Vehicle Approaching-warning), kan ges både på bilens skärmar och via en röst som berättar att man behöver vara uppmärksam på ankommande utryckningsfordon. En EVA-varning ges ungefär 15 sekunder innan utryckningsfordonet kör om bilisten. Varningarna skickas ut via internet, därför är det i dagsläget bara nyare bilar som kan ta emot EVA-varningar.

Forskning om tidiga varningar

Innan EVA-varningarna blir en verklighet i din bil behövs mer forskning kring effekterna på förarbeteende av att skicka ut varningarna. Inom detta projektet undersöker vi både hur utformningen av en EVA-varning bör ser ut och förarbeteende. Vi intresserar oss särskilt för effekten av falska varningar. Vad händer om en bilist får EVA-varningar men utan att ett utryckningsfordon dyker upp? Risken är att många falska varningar skapar en ”pojken och vargen”-effekt där föraren inte kommer lita på nästa äkta EVA-varning. Därför är viktigt att undersöka vilka risker som kan uppstå när tekniken inte fungerar som den ska.

Läs mer om EU-projektet NordicWay.

Forskare

Kajsa Emanuelsson – Doktorand vid VTI/ och Linköpings universitet
Erik Prytz – biträdande professor vid Linköpings universitet
Björn Lidestam – senior forskare vid VTI.