Strategic crisis management in the EU

Science advice for policy by European academies (SAPEA) är en del av Europeiska kommissionens mekanism för vetenskaplig rådgivning (European Comission Scientific Advice Mechanism). SAPEA tar fram oberoende analyser och råd till Europeiska kommissionen, som stöd för den politiska beslutsprocessen. Security Link:s forskare Panagiotis Papadimitratos från KTH har medverkat i arbetsgruppen för rapporten “Strategic crisis management in the EU” som släpps i juni 2022.