Mer kunskap om samarbete mellan räddningstjänst och allmänhet kan stärka Sveriges totalförsvar

Har du hört talas om samproduktion mellan blåljusmyndigheter och civila insatspersoner? Civila insatspersoner är personer ur allmänheten som gör en insats i ett skarpt läge. I vanliga fall ses allmänheten främst som konsument av olika samhällstjänster, t.ex. räddningstjänst, brottsbekämpning eller akutsjukvård. Dessa tjänster utförs av blåljuspersonal, men civila insatspersoner kan ofta vara på plats mycket fortare och med en snabb insats göra stor skillnad. När det finns ett uppbyggt system för formaliserat samarbete mellan blåljusmyndigheterna och personer ur allmänheten kallas det samproduktion. Detta forskningsprojekt studerar hur denna typ av samproduktion kan utformas och implementeras.

Vad är civila insatspersoner?

Civila insatspersoner är personer ur allmänheten som utbildas av blåljusmyndigheter för att kunna genomföra enklare uppdrag. Det kan röra sig om t.ex. brandsläckning, hjärt-lungräddning eller att stoppa blödning. När denna form av åtgärder sätts in på ett mycket tidigt skede, innan räddningstjänsten hinner dit, är de till stor hjälp och bidrar till effektivare räddningsuppdrag. När något har hänt får dessa civila insatspersoner ett larm via specifika mobilapplikationer eller SMS: listor, för att ta sig till behovsplatsen. Detta kallas för information- och kommunikationsaktiverad (IKT-aktiverad) samproduktion.
De civila insatspersonerna samarbetar med blåljusmyndigheter men de är inte anställda av dem eller formellt anslutna via någon frivilligorganisation. Det finns heller inte några regler eller instruktioner som klargör hur ska de samverka med myndigheterna. Detta leder till flera utmaningar för både de frivilliga och blåljusmyndigheterna de samverka med. Forskningsprojektet utforskar hur sådan samproduktion kan organiseras, och kanske legitimeras, för att kunna utnyttjas effektivt.

Så här är forskningsprojektet upplagt

Studien kommer i första delen fokusera på insatser som görs via appen SafeLand. Den används av Södertörns räddningstjänstförbund i samband med mindre räddningsuppdrag. Vi kommer att samla in kvantitativa data från appen om hur väl insatserna fungerar och hur fort de går. Sedan kommer vi att komplettera datainsamlingen från appen med intervjuer med några av de civila insatspersonerna. Genom att på detta sätt studera samproduktion med civila insatspersoner kan vi få större kunskap och förståelse för vilka utmaningar och möjligheter som finns.
I senare delen av studien kommer vi att bredda perspektivet till att innefatta insatser vid större, allvarligare händelser. Detta kommer att ge oss unik kunskap om hur civila insatspersoner kan bli en effektiv och viktig del av civilförsvaret, och bidra till att hålla samhället fungerande under t.ex. allvarliga cyberattacker, naturkatastrofer eller krig.

Forskare

Wael Alkusaibati – Doktorand vid Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) – Linköpings universitet
Sofie Pilemalm – Professor i Informatik – Föreståndare för CARER – Linköpings universitet