Försvaret stoppar solceller som stör radiokommunikatiom

Solcellsanläggningar kan innehålla komponenter som orsakar elektromagnetiska störningar som fortplantar sig ut på kablarna, som börjar fungera som oavsiktliga sändarantenner. Detta kan innebära allvarliga störningar i radio- och mobilkommunikation, och är anledningen till att Försvaret sedan 2019 stoppar allt fler solcellsanläggningar inom områden av riksintresse för totalförsvarets militära del.

Peter Stenumgaard, chef på enheten för robust telekommunikation på FOI och styrelseledamot för Security Link, intervjuades nyligen av Ny Teknik i samband med en artikel om problematiken. Läs artikeln här (inloggade LiU-medarbetare har tillgång till fulltext via Mediaarkivet).