Bättre räddningsinsatser med beslutsstöd

Räddningstjänsten ingriper vid många olika typer av olyckor. Det kan till exempel röra sig om trafikolyckor, bränder, kemikalieutsläpp eller personer som är skadade på annat sätt. Insatsledning och beslutsfattande vid räddningsinsatser är några av de enskilt viktigaste faktorerna för att räddningsinsatsen ska bli lyckad. Samtidigt sker beslutsfattande under en räddningsinsats under tidspress, och många gånger med bristfälliga eller otillräckliga fakta, vilket försvårar uppgiften. I detta forskningsprojekt undersöker vi hur olika beslutsstöd kan användas vid räddningsinsatser.

Snabba och bra beslut vid olyckor är viktiga för en lyckad insats

När en olycka inträffar larmas ofta räddningstjänsten för att hjälpa till. Olyckorstyperna kan variera väldigt mycket både i storlek och inriktning. Det kan till exempel röra sig om trafikolyckor, bränder men även omfattande olyckor med kemikalieutsläpp och personer som är skadade på annat sätt.

Det finns alltid en räddningsledare på plats vid samtliga olyckor. Denna räddnigsledare leder insatsen och beslutar om tillvägagångssätt för att lösa uppgiften, baserat på informatio, taktiska möjligheter och erfarenhet. Insatsledning och beslutsfattande vid räddningsinsatser är några av de enskilt viktigaste faktorerna för att nå uppsatta mål och resultat vid räddningsinsatser. Samtidigt sker dessa under tidspress, och många gånger med bristfälliga eller otillräckliga fakta vilket försvårar uppgiften för räddningsledaren.

Forskning om beslutsstöd

I detta forskningsprojekt undersöker vi hur olika beslutsstöd kan användas vid räddningsinsatser. Beslutsstöd andvänds för att ge räddningsledaren tillgång till befintlig information och data som kan underlätta beslutsfattande. Exempel på teknik som kan användas som beslutstöd är sensorer och artificiell intelligens. Med utvecklade beslutsstöd kan räddningsledaren fatta snabbare och bättre beslut ute på olycksplatser.

Framåt ska forskningsprojektet även undersöka tillämpning av och design av beslutsstöd.

Forskare

Mikael Johansson – Doktorand vid Räddningstjänsten Landskrona och Linköpings universitet
Magnus Bång  – Biträdande professor vid Linköpings universitet