Forum Securitatis workshop 2022

Forum Securitatis är en tvärvetenskaplig forskarskola inom samhällssäkerhet, trygghet och krishantering, som drivs av forskningsinitiativen Security Link och CARER – Center for Advanced Research in Emergency Response. Doktoranderna på forskarskolan hör till flera olika lärosäten, och kommer ifrån många olika forskningsområden. Därför var det mycket uppskattat när forskarskolan  nyligen anordnade en heldag för sina medlemmar, i anslutning till konferensen Framtidens skadeplats 2022.

Doktoranderna fick starta dagen med en föreläsning om populärvetenskapligt skrivande, som hölls av Lena Tasse, kommunikationsansvarig för Security Link. Därefter fanns tid för eget skrivande, nätverkande och fotografering, då även styrelsen anslöt. På eftermiddagen var doktoranderna inbjudna på studiebesök på Katastrofmedecinskt centrum och FOI.

Doktorander vid alla svenska lärosäten kan ansöka om en plats vid Forum Securitatis om de har minst två år kvar till din doktorsexamen och forskarstudierna rör någon aspekt av samhällets säkerhet, trygghet eller krishantering. Kontakta föreståndare Erik Prytz för mer information!